O regionu

Krušné hory jsou nejdelším českým pohořím, které se táhne podél česko-německé hranice na severozápadě Čech a jihu Saska. Tvoří souvislé horské pásmo o délce 130 a průměrné šířce 40 kilometrů. Na severovýchodě na ně navazují Labské pískovce, na jihozápadě pahorkatina Smrčiny (na německé straně Fichtelgebirge).
Z jihu jsou Krušné hory ohraničeny údolím řeky Ohře, na východě Mosteckou pánví. Zahrnují část okresů Karlovy Vary, Chomutov, Most, Teplice a Ústí nad Labem. Na severní straně pohoří klesá velmi pozvolna v Erzgebirgsvorland (Krušnohorské podhůří).  Osídleno je převážně menšími městečky či vesnicemi. Z větších sídel (nad 15 tisíc obyvatel) se tu nacházejí Aue, Annaberg-Buchholz, Auerbach, Schwarzenberg, Marienberg, Freiberg a Frankenberg. Na úpatí Krušnohorského podhůří leží třetí největší město Svobodného státu Sasko Chemnitz (241 tisíc obyvatel).
Směrem do Čech Krušné hory prudce klesají, převýšení místy dosahuje až 500 metrů, zatímce směrem do Německa je sklon pozvolný. Rozdílný charakter poklesu severních a jižních svahů Krušných hor je způsoben tím, že pohoří tvoří nakloněná deska, jejíž jižní okraj byl ve třetihorách vyzvednut podél zemského zlomu.
V minulosti byly Krušné hory značně poškozeny imisemi z průmyslových podniků v podhůří. Po imisní kalamitě 70.-90. let minulého století však dochází k obnově krušnohorských lesů. I když těžba uhlí, chemický a energetický průmysl jsou pro tuto oblast nadále charakteristické, Krušné hory dnes patří, dle průzkumů České geologické služby, k nejčistším horským oblastem České republiky se zalesněnými a zelenými plochami.
Rozvíjejí se tu plnohodnotná města se zelenými zónami a nabídkou mnohých atraktivit. Rekultivace, zeleň a odpočinkové zóny v regionu nabývají na významu. Krušné hory a Podkrušnohoří tak pro turisty představují zajímavou nabídku kombinující relaxační i zážitkovou dovolenou, poznání zajímavé historie i nevšedních koutů a přírodních vzácností.
Krušné hory jsou možná větrné a chladné a život na nich byl vždycky trochu drsnější než v jiných oblastech. To jim ale také dodávalo určité kouzlo, punc originality, jistou tajemnost. Přesvědčte se sami a přijeďte do Krušných hor!