Turistická informační centra

Turistické informační centrum - zámek Schlettau

Tourist - Information Schloss und Bergstadt Schlettau

Hornické město Schlettau je nejstarším osídleným městem v horním Krušnohoří. Schlettau bylo zastávkou na staré Solné stezce, která vedla z Halle až do Prahy. V dolech se těžilo stříbro a cín. Velkolepým pokladem je přes více než 800 let starý zámek se skvostným rytířským sálem, prohlídkovými dílnami a okouzlujícím parkem. V dole „Grüner Zweig samt Gnade Gottes Stolln“ jsou zřízeny zápustky a umělé šachty. Můžete zde obdivovat i skvostné slinování železa a manganu, ale také utváření sádrovců. Údržbu a péči zajišťuje hornický spolek Bergknappschaft Schlettau e.V.

Turistické informační centrum Pockau

Výrazné stopy s mnoha svědectvími z těžební činnosti najdete také v Pockau. Od roku 1560 do roku 1870 se na březích řeky Flöha nacházely vory. Ročně zde bylo zpracováno 70.000 m 179 dřeva, dopravovaného po vodě, ke stavbě a k důlní činnosti, tak jako v 100 milířích k výrobě dřeveného uhlí pro hutě Muldenhütten Freiberg. Dnešní model najdete v muzeu Amtsfi scherei. Technické muzeum Ölmühle je řídící centrálou na Stříbrné stezce, ale zároveň i zajímavým cílem pro všechny příznivce mlýnů. Ve vodním mlýnu z roku 1783 se všichni zdraví pozdravem „Glück zu“.

Stránky