Turistická informační centra

Turistické informační centrum Bad Schlema

Gästeinformation Bad Schlema - das Radonheilbad im Erzgebirge

Pro návštěvníky Bad Schlema je těžké si představit, že obec po staletí žila hornictvím. Lázeňská obec s lázeňským domem, parkem, golfovým hřištěm, atraktivními hotely a penziony se stala opravdovým skvostem. Třebaže zde již těžce budete hledat stopy po těžebním průmyslu, jeho historie není zcela zapomenuta. Při vjezdu do jedinečného prohlídkového dolu „Markus-Semmler-Stolln“, v původních prostorech v 50 metrech pod zemí, zažijete těžbu od jejich počátků až do doby Wismutu.

Turistické informační centrum Annaberg-Buchholz

Tourist-Information Annaberg-Buchholz

V 160Krušných horách neexistuje jiné srovnatelné město, jež by natolik silně odráželo topografickou, historickou i kulturní image hornického města. Zde budete ohromeni nad zemí i pod 160ní. Po celá staletí utvářely historii města velké nálezy stříbra z 160počátku 15. 160století a jeho těžba, která je tu dnes zdokumentována pomocí mnoha svědectví minulosti. Kolem kostela sv. Anny, který svědčí ještě dnes impozantním způsobem o 160někdejším městském bohatství, se vydejte po stopách známých osobností našeho města, jako byl Adam Ries a Barbara Uthmannová.

Turistické informační centrum Lengefeld

Bergbaugeschichte erwandern in Lengefeld

Vydejte se po stopách těžby vápence podél hornické naučné stezky. Naučná stezka je vybavená informačními tabulemi, na kterých se dozvíte mnoho zajímavého. Vaše túra povede kolem hornických zařízení Weißer Ofen a Erdbrennöfen. Součástí túry může být také výlet kolem přehrady Neunzehnhain II (schůdná přehradní hráz) kde se dostanete až k přehradě Neunzehnhain I. Vychutnejte si místní přírodu.

Značení: zelená/bíl

Obtížnost: střední

Trasa: okružní peší trasa - hornická naučná stezka 7 km a 13 km

Pozoruhodnosti kolem Lengefeldu:

Stránky